http://overfundlife.net/new/tmd-web-cam-upgrade-driver/adult sex sites russian freehistory of calender datinghttp://slatesalon.com/d2-singles-vacation-mexicolocal ky singles

Patientys Nederland

Patientys is een onderneming die zich toespitst op de relatie met de patiënten. Op basis van de eerste begeleidings-, coaching- en leerprogramma’s voor patiënten heeft Patientys een in Frankrijk unieke deskundigheid en knowhow ontwikkeld op het vlak van opsporing, preventie en begeleiding van patiënten die lijden aan chronische ziekten.

Een team van professionele gezondheidszorgverstrekkers die 7 dagen op 7 24 uur op 24 telefonisch bereikbaar zijn (artsen, apothekers, verpleegsters, diëtistes, psychologen, …) helpt de individuen bij de evaluatie van hun medische of psychosociale risico’s en begeleidt de patiënten bij de behandeling van hun ziekte, gaande tot klinische opvolging thuis vanop afstand. Een netwerk van verpleegsters dat het hele Franse grondgebied bestrijkt kan gemobiliseerd worden voor diepgaandere sessies, thuis bij de patiënten. In nauwe samenwerking met de CNIL, het ANSM en de ARS levert Patientys al 8 jaar inspanningen om telegezondheid mogelijk te maken in Frankrijk.

Patientys heeft blijk gegeven van een unieke knowhow op het vlak van patiëntenrelaties:

  • 10 jaar ervaring met ‘disease management’ in de VS
  • Eerste programma opgericht in Frankrijk in 2004
  • Meer dan 10.000 oproepen / dag naar professionele gezondheidszorgverstrekkers en meer dan 20.000 opgevolgde patiënten per jaar
  • Meer dan 20 pathologieën die aangepakt worden op basis van programma’s voor opsporing, therapietrouw en opvolging van de patiënten
  • Vermeld in het rapport van Dhr. Jacquat (‘Éducation Thérapeutique’)
  • Patientys is de Franse leider van de telegeneeskundeprogramma’s voor oncologie met meerdere jaren ervaring (sinds 2009) en gepubliceerde resultaten

 

Voor meer info:

Dr. Jérôme Stevens,
Voorzitter van Patientys

Tel.: + 33 (0) 1 77 70 25 00
E-mail: jstevens@patientys.com